Thông tin về Cách bày bàn thờ gia tiên

Bài trí bàn thờ gia tiên đúng cách mang đến vận may

Theo phong tục của người dân Việt thì nghi lễ thờ cúng tổ tiên đã ăn sâu vào nếp sống chúng ta. Do đó bàn

Những điều cần lưu ý về bát hương

Đối với văn hóa thờ cúng Việt thì bát hương là món đồ không thể thiếu trên mỗi ban thờ. Đặc biệt cách đặt bát

Các nguyên tắc cơ bản dành cho phong thủy bàn thờ

Nguyên tắc “Nhất vị, nhị hướng” Vị trí đặt bàn thờ phải là vị trí có điểm tựa vững chãi. Tốt nhất là nên có