Xem hình dáng đoán tướng kẻ gian tà

6a00d8341c684553ef014e8af96392970d-pi

1. Mày cụp rủ che mắt.
2. Tam đình (thân người) dài.
3. Mũi ngắn, lỗ mũi rộng hoắc.
4. Ăn uống chậm chạp như ngủ gật.
5. Miệng vằn như rắn vằn.
6. Lưng chét, eo bé tẹo gồng.
7. Nói nhanh, tiếng thô ngắn.
8. Thân hình khuyết.
9. Sắc không tươi nhuận.
10. Mặt xanh.
11. Da khô.
12. Mắt ti hí, nhìn gian giảo.
13. Đi như rắn bò vặn vẹo.
14. Mồm thở hôi hám.
15. Mũi nhiều vằn nhăn.

Đấy là các tướng nghèo hèn mà gian xảo nữa.

Loading...