Tướng chỉ tay đường sinh mệnh phụ

image_25617_DSC01474

Đường sinh mệnh phụ song song với đường sinh mệnh chính.

Đường này có bàn tay có, có bàn tay không có. Nó chỉ hỗ trự thêm nên được xếp vào một trong năm đường bổ trự.

Nếu ở bàn tay người nào mà có đường này thì tăng sức khỏe và tuổi thọ. Đường này đậm, mờ, ngắn, dài thì sự bổ trợ ít hoặc nhiều cho đường chính.

Loading...