Quan điểm y lý về tóc

1. Tóc rậm dày thì khí huyết đầy đủ. Người khỏe mạnh, thân khí hùng mạnh: người nhiều ham muôn.

2. Tóc mềm mại, mượt mà thì khí huyết vượng (dôi dư) con người thông minh, thiện tâm.

3. Tóc khô ráp thì khí huyết yếu, người bệnh, yếu.

1379914928_news

Tướng thuật quan điểm về tóc

1. Tóc nhỏ thì thọ lại vừa giàu và sông lâu, vừa đông con nhiều cháu và có chức quyền.

2. Tóc khô, cứng, đen bẩn, dài thì nghèo, khổ và chết sơm.
“… Tóc phải dày và nhỏ ngắn và mềm mại đen bóng có mùi thơm. Tóc như vậy ắt người có quý tướng”.

3. Tóc chuyển sang vàng điểm nhiều: xung khắc tính nết.

4. Tóc rậm mà hôi thì nghèo, hèn.

5. Tóc đỏ thì gặp nhiều tai nạn.

6. Tóc thô, cứng thì cô độc.

7. Không có tóc mai: độc ác, nhẫn tâm.

8. Tóc dài thì tính tình hiền dịu, thùy mị.

Loading...