Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 chi tiết

Tử vi tuổi Canh Tý (1960) xem chi tiết tuổi xung khắc, tuổi hợp làm ăn, tuổi xông đất, trung vận và hậu vận, tình trạng sức khỏe.
Загрузка...

Tử vi năm 2020 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng

Tử vi năm Canh Tý 2020 cho tuổi Canh Tý nữ mạng, sinh từ 28/01/1960 đến 14/02/1961 (61 tuổi) âm lịch. Dưới đây là tổn ...

Tử vi năm 2020 tuổi Canh Tý 1960 nam mạng

Tử vi năm Canh Tý 2020 cho tuổi Canh Tý nam mạng, sinh từ 28/01/1960 đến 14/02/1961 (61 tuổi) âm lịch. Quý ông Canh T ...

Phong thủy phòng làm việc cho người tuổi Canh Tý 1960

Hướng bàn làm việc hợp tuổi có ý nghĩa quan trọng, việc này có thể thay đổi vận mệnh, công danh. Khi đặt bàn làm việc ...

Tìm hiểu khái quát về vận hạn người tuổi Canh Tý

Tuổi Canh Tý gồm các năm sinh: …1960, 2020,2079, 2140, 2200, 2260…

Tuổi Canh Tý mệnh Thổ (Bích Thượ ...

Tử vị trọn đời Canh Tý – Nữ mạng

Sinh năm: 1900, 1960 và 2020

Cung CÀN
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách)
Xương CON CHUỘT. Tướng tinh ...

Tử vi trọn đời Canh Tý – Nam mạng

Sinh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080

Cung CÀN. Trực THÀNH
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách)
Khắc THIÊN ...