Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 chi tiết

Tử vi tuổi Canh Tý (1960) xem chi tiết tuổi xung khắc, tuổi hợp làm ăn, tuổi xông đất, trung vận và hậu vận, tình trạng sức khỏe.

Hướng bàn làm việc hợp tuổi có ý nghĩa quan trọng, việc này có thể thay đổi vận mệnh, công danh. Khi đặt bàn làm việc ...

Xem tử vi 2018 xem chi tiết tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh. Những tuổi hợp là ...

Xem tử vi 2018 sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin một cách chi tiết tử vi 2018 tuổi Canh Tý nam mạng về cuộc sống, tình ...

Tuổi Canh Tý sinh dương lịch 1900,1960 và 2020, mệnh Thổ (Bích Thượng Thổ).

Canh Tý mua xe màu gì là câu hỏi th ...

Xem tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp là ...

Xem tử vi 2017 xem chi tiết tử vi 2017 tuổi Canh Tý nam mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi ...

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi 2017 tuổi Tý về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa ch ...

Nữ Mạng – Canh Tý

Sanh năm: 1900, 1960 và 2020
Cung CÀN
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách)
Xương CON CHU ...

Nam Mạng – Canh Tý

Sanh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080
Cung CÀN. Trực THÀNH
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách ...

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM:

Mùa Xuân:
Tháng Giêng & 2: Có người giúp đỡ vượt qua khó khăn, chốn

Tuổi Canh Tý gồm các năm sinh: …1960, 2020,2079, 2140, 2200, 2260…

Tuổi Canh Tý mệnh Thổ (Bích Thượ ...

Sinh năm: 1900, 1960 và 2020

Cung CÀN
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách)
Xương CON CHUỘT. Tướng tinh ...