Giải hạn tuổi Canh Tuất

Nam 1970 la nam con gi

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM:

Mùa Xuân: Tháng Giêng & 2: Danh lộc có tăng nhưng cũng hao tốn. Làm nhiều, hưởng ít. Gia đình có chuyện rối rắm, tốn hao. Tháng 3: Tài ăn nói tạo thuận lợi trong công việc. Phòng tai nạn, tốn hao.

Mùa Ha: Tháng 4 & 5: Tiểu nhân ám hại, trở ngại công việc. Có công việc làm ăn nhung không có quyền lực. Tài chính khó khăn. Tháng 6:Trong Phúc có Họa. cẩn thận đừng để bị lôi kéo.

Mùa Thu: Tháng 7 & 8: May mắn, có người giúp, danh lộc tăng. Có ốm đau cũng bình phục. Gia đạo an bình, có tin vui về con cái. Tháng 9: Có chuyện rối rắm, gia đình bất an.

Mùa Đông: Tháng 10 & 11: Nhiều cơ hội tốt, tài lộc tăng. Tranh chấp gây thiệt hại. Phòng ốm đau, tai nạn bất ngờ. Tháng 12: Có người giúp đỡ, tài lộc tăng nhưng cũng tiêu hao lớn.

CÚNG SAO HẠN: Hàng tháng, vào lúc 9 giờ tối, ngày 25 Âm lịch, dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.

Loading...