Nhâm Thân


Tuổi Nhâm Thân sinh dương lịch 1932, 1992 và 2052, mệnh Kim (Kiếm Phong Kim). Nhâm Thân mua xe màu gì là câu hỏi thường trực và lo lắng nhiều nhất của chủ nhân tuổi 1992, họ không những lo lắng về giá cả, thương hiệu, tính an toàn

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Nhâm Thân nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, những tuổi đại kỵ, những năm khó khăn nhất, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi, vận niên, tài

Tử vi 2017 xem chi tiết tử vi tuổi Nhâm Thân nam mạng  về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, những tuổi đại kỵ, những năm khó khăn nhất, ngày giờ xuất hành hợp với tuổi, vận niên, t

Nội dung1 Nữ Mạng – Nhâm Thân2 CUỘC SỐNG3 TÌNH DUYÊN4 GIA ĐẠO, CÔNG DANH5 NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN6 LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG7 NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ8 NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT9 NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT10 NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM Nữ Mạng – Nhâm

Tử vi 2016 xem chi tiết tử vi tuổi Nhâm Thân nam mạng về vận niên, tài chính, tình cảm, sức khỏe và các điểm nổi bật từng tháng trong năm mới Bính Thân 2016 Đây là phần luận giải lá số tử vi Nhâm Thân nam mạng, 25 tuổi (âm lịch),