Năm sinh người tuổi Thân

Sinh năm Bính Thân: Khỉ an nhàn (thuộc mệnh Hoả trong Ngũ hành). Nhanh nhảu, khéo léo, thân nhàn nhưng tâm không nhàn, có mưu trí quyền lợi. Tuổi trung niên phải bôn ba vì danh lợi. Danh tiếng truyền xa, phúc lộc đầy đủ. Là phụ nữ thì mang mệnh vượng phu, sinh tiền của.

Sinh năm Nhâm Thân: Khỉ thông minh (thuộc mệnh Kim trong Ngũ hành). Thông minh, khéo léo, nhạy bén, nhẹ nhàng, công danh đều có, được vợ hiền đức. Nam giới nhận được nhiều sự kính yêu của người khác, tính cách nhạy bén, hình thức khôi ngô. Phụ nữ mang mệnh phú quý.

khi

Sinh năm Giáp Thân: Khỉ leo cây (thuộc mệnh Thủy trong Ngũ hành). Tiền lộc đủ dùng, dễ buôn bán, tự có nguồn sinh lợi, lúc trẻ thì vất vả, hậu vận hưng thịnh. Phụ nữ biết cách tự lập.

Sinh năm Mậu Thân: Khỉ độc lập (thuộc mệnh Thổ trong Ngũ hành). Là người luôn nóng vội khi làm việc, cả đời vất vả, gian khổ, có của riêng. Tuổi nhỏ không giúp ích gì được, tiền đủ dùng. Phụ nữ hiền lương, biết làm việc, có khả năng chỉ dẫn, mang mệnh có nhiều con nối dõi.

Sinh năm Canh Thân: Khỉ ăn quả (thuộc mệnh Mộc trong Ngũ hành). Là người luôn chân luôn tay, cử chỉ thanh cao, nhờ cậy được người có chức có quyền, vất vả, làm tốt nhưng không được hưởng, cứu người mà không được đền ơn. Phụ nữ muốn được chia gia tài nên bị họ hàng lạnh nhạt, hậu vận mới hưng thịnh.

Loading...