Người sinh tháng Mười hai năm Hợi

–   Tính cách:

Là người trong sáng, lạc quan, có đầy đủ thực lực chính trị để hành động và phán đoán.

12

–   Nghề nghiệp:

Họ có thể làm chủ doanh nghiệp hoặc chính trị gia, luật sư, nhà báo… đều giành được thành công. Chỉ cần họ kiên trì, nỗ lực phấn đấu trong công việc thì cuộc sống sẽ mỉm cười với họ.

–   Chọn bạn khác gỉớỉ:

Người sinh vào tháng này không giỏi đoán ý người qua quan sát sắc mặt và lời nói, đặc biệt là đàn ông. Đối với người mình yêu cũng không biết cách quan tâm chăm sóc, cho nên thường bị trách móc. Phụ nữ, thích hợp với những người nam giới làm cùng nghề với họ, sinh tháng Mười một năm Sửu hoặc tháng Sáu năm Hợi. Đàn ông nên chọn những phụ nữ có tính bảo thủ, sinh tháng Tám năm Mùi hoặc tháng Năm năm Tuất làm vợ.

Loading...