Mơ thấy cây hồ đào có ý nghĩa gì?

Cây hồ đào trong mơ tượng trưng cho trí tuệ và tài năng.

cay-oc-cho

Mơ thấy cây hồ đào sum suê, cho thấy bạn có thể thành công trong sự nghiệp nhờ vào những kế hoạch sáng suốt và tài trí thông minh của mình.

Nếu mơ thấy hình ảnh cây hồ đào chi chít quả, dự báo của cải trong tay bạn như dòng nước nhỏ lặng lờ trôi, nhưng dần dà sẽ tích tụ thành hồ to.

Loading...