Tìm hiểu về nguyên nhân của giấc mơ

Đối với tình hình sức khỏe của con người, chủ yếu mơ phản ánh 5 vấn đề:

Nguyên nhân của mơ

–     Phản ánh cơ năng sinh lý (Ví dụ: Thận khí hư, nằm mơ thấy đau lưng).

–     Phản ánh dục vọng bản năng (Ví dụ: nằm mơ thấy đau bên trong sinh thực khí đàn bà).

–     Phản ánh chỗ đau, có bệnh. (Ví dụ: nằm mơ thấy rừng rậm cây cao là có bệnh ở gan).

–     Phản ánh thịnh – suy của một bộ phận nào đó trong cơ thể (Ví dụ: nằm mơ thấy tức giận là gan khí thịnh).

–     Phản ánh sự hệ trọng của bệnh tật (Ví dụ: hay mơ là thiếu khí, lạnh).

Loading...