Mơ thấy lươn nên đánh con gì?

– Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm.

Monopterus_albus

– Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm.

– Thấy lươn chết là có buồn khổ, xúc động.

Các con số liên quan đến giấc mơ:

Con lươn: 56 – 90

Loading...