Hóa giải trùng tang điều ám ảnh của các gia đình

cung-te_kftl

BÀI KHẤN LỄ GIẢI HẠN TRÙNG TANG

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật;
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật.
Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Nam mô Chư vị Bồ Tát.
Kính lạy : Chư Tiên. Kính lạy : Chư Thánh. Kính lạy : Chư Thần

Chúng con cầu xin Quang Biểu Bồ Tát hiển linh độ trì, dạy bảo.
Kính lạy Bồ Tát.
Trong dòng họ………………… chúng con có một người không may chết phải giờ, ngày, tháng, năm xấu. Cho nên dòng họ đã gặp hạn trùng tang. Người chết có tên là:…………………… sinh năm…………..Chết vào hồi……… giờ, ngày………..tháng……….năm…
Hôm nay là ngày………..tháng………..năm………
Con tên là:………………………………… đại diện cho gia tộc họ:.. ……………, lòng thành xin được làm lễ Giải hạn trùng tang cho mọi người trong dòng họ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
và tất cả mọi người khác có liên quan về huyết thống, có mức năng lượng tương đồng với người đã khuất trong toàn dòng họ.
Con xin kính mời toàn thể gia tiên tiền tổ dòng họ………………về để độ trì và chứng kiến lòng thành của con cháu. (5 phút đợi các cụ về)
Chúng con thành tâm kính dâng lễ vật lên các vị bề trên, kính dâng lễ vật lên Quang Biểu Bồ Tát, kính dâng lễ vật lên gia tiên tiền tổ dòng họ …………….
Chúng con cầu xin các vị bề trên, cầu xin Quang Biểu Bồ Tát, cầu xin gia tiên tiền tổ dòng họ … chấp lễ, chấp bái.
Chúng con cầu xin Quang Biểu Bồ Tát độ trì dạy bảo, giúp cho chúng con cùng toàn thể gia quyến giải được hạn này để cho mọi người trong dòng họ được sống xum vầy bên nhau đến đầu bạc, răng long.
Thay mặt dòng họ, chúng con xin khấu đầu tạ ơn.
(Mọi người trong dòng họ của gia chủ ngồi thiền khoảng 15p để chờ Bồ Tát giải hạn).

Lễ vật:
1. Giải trùng tại nhà
1.1 : Bốc bát hương lại gồm: (Chuẩn bị cho việc lập bàn thờ).
1.2 Xôi, gà, trầu, rượu, ngũ quả, 9 bát chè bà cốt, một mâm cơm thịnh soạn.
1.3 Một bộ đồ mã Thần linh + 1000 vàng thoi đỏ và 30 lễ tiền vàng. 5000 vàng thoi trắng, một mâm đầy tiền vàng (nhiều tiền xu giấy) + Quần áo cho các cụ trong dòng họ.
2. Giải trùng tại mộ : Xôi, gà, trầu, rượu, hoa, quả. Một bộ đồ mã Thần linh + 1000 vàng thoi đỏ + 30 lễ tiền vàng.

Loading...