Thông tin về Xem tử vi hằng ngày

Tử vi ngày 21 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 21 tháng 1 năm 2019 tức ngày 16 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 20 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2019 tức ngày 15 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi ngày 19 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2019 tức ngày 14 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 18 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2019 tức ngày 13 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 17 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2019 tức ngày 12 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 16 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2019 tức ngày 11 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2019 tức ngày 10 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 14 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2019 tức ngày 9 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi ngày 13 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2019 tức ngày 8 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 12 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2019 tức ngày 7 tháng 12 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h