Thiếu tướng đầu tiên mới nhất

Загрузка...

Tướng đầu theo ngũ hành

1. Đầu thuộc Kim thì: Da đầu trắng, dáng khanh tướng cứng cỏi, hay thay đổi quan điểm, tính tình.

2. Đầu thuộc ...

Tướng đầu theo tướng thuật gia Trung Hoa

Họ cho rằng “muốn xem tướng người, trước hết phải xem tướng đầu. Đầu của con người làm chủ ngũ tạng, điều khiển thân ...

Tướng pháp về các hình dạng đầu
Dáng tròn: Thông tuệ, giàu, sang.Dáng to vuông: Quyền uy, dũng mãnh.Dáng hóp: Kém cỏi, ít phúc hậu.Dáng bẹt (cá trê): Bầ ...