Nhân quả mới nhất

Chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sai. Nếu ...

Thế nào là luân hồi?

Luân hồi (Samsàra): Là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả ...

Luân Hồi, Tái Sinh Là Gì?

Luân hồi hay tái sinh là sự chuyển hóa sự sống của một sinh vật qua nhiều kiếp theo sự tái s ...

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho là có sự tồn tại của linh hồn và khi con người chết đi, nhưng phần hồn thì vẫn tồn t ...

Chú đại bi là gì?

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công ...

Đời người là một chuyến đi không biết điểm đến. Không mấy ai biết được điểm đến của mình. Cũng ít ai đến được nơi mìn ...

Một người muốn có được hạnh phúc thực sự thì nhất định phải lương thiện. Mà một người lương thiện thì nhất định sẽ lu ...

Lời Phật dạy rằng: cuộc đời con người chỉ là một đoạn trong dòng chảy luôn hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, kế thừa ...

Trong cuộc sống của con người không thế tránh khỏi những sai lầm, hay những việc làm và những quyết định không đúng đ ...

Con người sinh ra và lớn lên thường trải qua vô vàn những khó khăn hay thử thách và những ngã rẽ của cuộc đời, đặc bi ...