Giấc mơ của bạn nói lên điều gì mới nhất

- Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý. - Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo. - Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh. - Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước. - Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang. - Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ. - Nằm mơ thấy trời đỏ: điềm lành. - Nằm mơ thấy trời đen: điềm dữ. - Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu. - Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết. - Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử. - Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh. - Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát. - Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau. - Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc. - Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt. - Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan. - Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao. - Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống. - Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành. - Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết. - Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh. - Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát. - Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to. - Nằm mơ thấy động đất: thăng chức. - Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải. - Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát. - Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát. - Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều - Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ. - Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử. - Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

–      Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.

–      Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồ ...