Đặt tên cho công ty theo phong thuy mới nhất

Загрузка...

Bí quyết đặt tên cho công ty

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, phần vần thuộc âm mũi đọc lên sẽ vang hơn. Các chữ có phần vần âm mũi như Hương, Lương, ...

Phong thủy của công ty, nhà máy

Phong thủy của công ty, nhà máy hoặc thương nghiệp phải chú ý xem xét đến những vấn để sau:

Mảnh đất có tốt hay ...

Cách đặt tên công ty theo phong thủy

Việc chọn tên cho công ty, cho các tổ chức hoặc cơ quan vô cùng quan trong, tên công ty có ảnh hưởng rất lớn tới sự t ...