Cách bố trí phòng ngủ 9m2

Nội dung1 1. Muốn đạt được mong muốn trên cần làm theo các yêu cầu về phong thuỷ sau:2 2. Không bố trí nơi tráng gió, ...

Hiện tượng: Phòng ngủ nếu nằm phía trên phòng bếp, khí hỏa sát sẽ rất lớn, khi trường của phòng ngủ sẽ khô nóng làm c ...

Hiện tượng: Phòng ngủ nếu ở cạnh phòng bếp, khí trường của phòng ngủ sẽ bị nóng làm cho người trong nhà dễ bị bực bội ...

Phong thủy học truyền thông cho rằng, số phòng trong một căn hộ khép kín có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và vận khí ...