Các từ vựng chỉ nghề nghiệp mới nhất

Загрузка...

Luận giải về các từ chỉ nghề nghiệp

Trong thực tế có rất nhiều trường hợp người ta viết lĩnh vực nghề nghiệp đi kèm theo Họ và Tên.

Ví dụ: Bác sĩ T ...