Bình anh mới nhất

Загрузка...

Cách khấn nôm khi đổ mái nhà
Nghi thức đổ Bê-Tông (mái nhà)

Đổ beton sàn/hoặc sàn mái nhà thì có thể không cúng, chỉ cần thắp nhang, vái lạy, khấn ...

Đời người có 5 cái phúc 10 cái phải tu dưỡng và 3 cái cần biết

Người ta hay nói trong họa có phúc. Vậy phúc ở đây là gì? Đấy chính là bình an, khỏe manh… trong những lúc bản ...