Bình anh mới nhất

Nghi thức đổ Bê-Tông (mái nhà)

Đổ beton sàn/hoặc sàn mái nhà thì có thể không cúng, chỉ cần thắp nhang, vái lạy, khấn ...

Người ta hay nói trong họa có phúc. Vậy phúc ở đây là gì? Đấy chính là bình an, khỏe manh… trong những lúc bản ...