Văn khấn lễ cải táng

Lễ Cải táng là lễ Sang tiểu, sang cát, bốc mộ, sửa mộ, dời mộ.Người Việt Nam quan niệm rằng nếu làm đúng, tốt thì gia đình họ sẽ gặp mạnh khoẻ, may mắn và thành công trong mọi việc, quan trọng hơn nữa là cha, mẹ họ sẽ được an lành, siêu thoát.

Tuỳ theo từng gia đình, hoàn cảnh cụ thể để tiến hành. Tuy nhiên theo tất cả các sách từ xưa để lại, thời gian tốt nhất trong năm là từ cuối Thu đến trước ngày Đông Chí của năm. Không ai cải táng , quy tập mộ đầu năm cũng như sau Đông Chí : “Chọn lựa thời điểm để cải táng là một việc vô cùng quan trọng. Theo phong tục tập quán của người Việt Nam, người mất sau 3 năm thì cải táng, cũng là lúc con cháu mãn tang, tức là hoàn toàn hết để tang vong linh. Vì thế, việc cải táng thường được tiến hành sau 3 năm chôn hung táng.

cai-tang-mo

Bài văn khấn:

Hôm nay là ngày…tháng…năm………..(Ảm lịch)
Con là:…………
cùng toàn gia quyến
Kính lạy hương hồn cha (mẹ) mà rằng:
Than ôi!
Cha (mẹ) bỏ cõi trần, tiếng thơm còn lại;
Sự cửa nhà thuở vẫn được yên,
Nhưng ngôi mộ còn chưa phù hợp.
Nay tìm được đất tốt, xin dời sang yên ổn nắm xương.
Tâm sửa lễ nghi, xin chứng lấy tâm thành;
Từ nay được chỗ, cầu hồn phách tạm yên.
Không ngại về sau, cháu con vui vẻ.

Cẩn cáo!

Loading...