Lễ nạp cát, Thỉnh kỳ,Nạp tệ

Hiện nay ba lễ Nạp cát (bói quẻ tốt), Thỉnh kỳ (định ngày cưới) và Nạp tệ (đưa lễ cưới) đã giảm dần, người ta gộp cả 3 lễ làm một. Cụ thể sau ngày ăn hỏi, nhà trai đến bàn bạc vối nhà gái về việc dẫn cưới, như quần áo cô dâu, tiền chi phí cho đám cưới và quyết định ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho đôi trai gái.

Tục quy định muôn tố chức đám cưới, cả đôi bên nhà trai cũng như nhà gái gồm người chủ hôn, cô dâu chú rể đều không có tang chế gì. Trường hợp chưa đến ngày cưới, nhưng một trong hai gia đình, nhà trai hoặc nhà gái cảm thấy trong những ngày sắp tối rất có thê xảy ra đám tang có người qua đòi, chang hạn ông hoặc bà ốm nặng không thể qua khỏi, được sự đồng ý của hai gia đình, có thế tổ chức dám cưới để chạy tang.

Nói chung đồ thách cưới thường là: lợn, gạo, hoặc trâu bò, trà, cau, trầu, rượu dùng vào đám cưới cùng vòng xuyến, nhẫn, hoa tai, quần áo, chăn màn cho cô dâu, kèm thêm tiền mặt đế chi phí. Xưa kia việc thách cưới của nhà gái nhiều khi vượt quá khả năng nhà trai, đã dãn đến việc hôn nhân đổ bể. Ngày nay điều đó hầu như ít xảy ra.

Cỗ cưới

Trước kia nhà gái thách cưới để thết đãi họ hàng, xóm giềng, bạn bè. cỗ cưới thường tổ chức trước ngày cưới, tức trước ngày đón dâu một ngày hoặc trước giò đón dâu. Nếu cỗ cưới tố chức sau ngày giờ đón dâu, thi họ cho là ăn cỗ áp mông, không một ai đi.

2009062105-465301-1368295561_500x0

Trước ngày cưới nhà trai phải dựng rạp, thuê thầy làm cỗ, thợ nấu nướng. Trước ngày cưới một hôm, thầy làm cỗ chỏ đến nhà trai một cái nong, dao thớt, đá mài, rồi gà, lợn, gạo nếp, gạo tẻ, sau đó mổ lợn, giã giò. Cỗ cưới gồm những thức gì là tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình. Ngày nay, việc chuẩn bị cho (tám cỗ đều do mọi người trong họ chung tay làm.

Ngày xưa đối với những gia đình giàu có, quyền quý thường tố chức cỗ cưới ở cao lâu, nhà hàng lớn. Mọi thứ đều do nhà hàng lo liệu. Gia chủ chỉ việc chi tiền đã được thỏa thuận.
Ngày nay hầu hết dân thành thị, tố chức cưới cho con đều đặt tiệc nhà hàng, khách sạn. Mọi thủ tục đều (lo nhà hàng chịu trách nhiệm, từ trang trí, tố chức…cho đến tiệc đãi khách.

Khách đến dự cỗ thường mang đồ mừng đến, tuỳ điều kiện của từng người và mối quan hệ thân thích với nhà chủ mà mừng cưới. Quà mừng có thể là đồ trang ức: nhẫn, vòng vàng, tiền, trầu cau, rượu, trà, câu đôi, liễu hồng hay vóc điều.

Ngày nay khách đến mừng đám cưới chủ yếu là phong bì tiền, kèm theo những lời chúc cho đôi trai gái hạnh phúc. Tại các phòng cưới của nhà hang, khách sạn, người ta đê ngay cửa ra vào phòng I ICC một thùng mừng đám cưới rất lịch sự, khách đến bỏ phong bì vào đây.

Loading...