Lựa chọn la bàn phong thủy như thế nào?

Khi chọn la bàn cần chú ý:

Thứ nhất: Kim nam châm phải bằng phẳng.

Thứ hai: Đường kẻ của phần đáy thiên trì phải chỉ Nam – Bắc.

xem-huong-nha-1

 

Thứ ba: Mười đường thiên tâm phải thẳng góc.

Thứ tư: Chuyển động của nội bàn phải linh hoạt.

Thứ năm: Chữ ở mặt nội bàn phải sắc nét, rõ ràng.

Thứ sáu: Ngoại bàn phải phẳng.

Loading...