Lựa chọn cửa hàng kinh doanh ở những nơi rộng rãi, tránh nơi hẹp

Chia sẻ ngay

Theo dân gian lựa chọn nơi ở thường mong muốn tìm nơi phía trước căn nhà phải rộng rãi, thu nạp được sinh khi tám phương, cửa hàng phải đủ sức thu lượm sinh khí của khách hàng đến từ nhiều phía. Theo nguyên tắc này, khi lựa chọn cửa hàng, cũng nên cân nhắc phía trước của cửa hàng phải rộng, yêu cầu không có vật nào đó che chắn như có tường vây, cột điện, biển quảng cáo và những gốc cây quá to che mắt.

950a60b751c5c8

Mở rộng phía trước cửa hàng sẽ khiến cửa hàng có thể hướng vế bốn phía, không chỉ khiến cho cửa hàng có tầm nhìn rộng, mà khách hàng ở nơi xa và những người đi qua đều có thể nhìn thấy cửa hàng của bạn. Như vậy có thể lợi dụng được việc tuyên truyền các thông tin sản phẩm của cửa hàng tới khách hàng…. Khách hàng truyền đi những thông tin như vậy,gọi là sự lưu động của khí, có khí lưu dộng, chính là sẽ sinh ra sinh khí dồi dào.

Từ góc độ kinh doanh mà nói, khách hàng và người đi bộ tiếp nhận được những thông tin sản phẩm của cừa hàng thì có thể bước vào để chọn mua hàng. Còn từ góc độ phương tiện, những khách hàng đi xe cũng rất nhiều, họ cũng là khách mua hàng. Cửa hàng có mặt tiền thoáng cũng tiện cho khách hàng dừng, đỗ xe để mua hàng, đỗ xe tiện lợi là một trong những điều kiện quan trọng của người tiêu dùng đến mua hàng tại cửa hàng. Hiện nay, các thương gia không nên coi thường hiệu quả phục vụ là gửi xe miễn phí cho khách hàng.