Khái niện cơ bản về khắc ngũ hành

Từ trong sinh khắc Ngũ hành có thể thấy, trong mâu thuẫn của sự thống nhất đối lập sinh khắc, cho dù sinh được quá phần hay là khắc được quá phần đều sẽ phá vỡ sự thống nhất vì sự đối lập hoặc gọi là phá vỡ sự cân bằng tương đối của sinh khắc ngũ hành, sự việc sẽ phát triển chệch hướng.

Để duy trì sự cân bằng tương đối sinh và khắc cần cùng nhau khắc chế. Khi không thể cùng nhau khắc chế, sự cân bằng bị phá vỡ, lúc này sự việc sẽ xuất hiện những biến đổi mới, sự biến đổi này chính là sự hung hiếm mà người ta thường nói. Chỉ cần có thể phán đoán một cách chính xác Ngũ hành tứ trụ trong quy luật vận động biến đổi của từng năm lực lượng các sinh khắc hành, căn cứ vào mức độ cân bằng của mệnh cục thì có thể phán đoán phúc họa, hung cát của mệnh chủ nếu thuận quy luật thì phát triển.

vv(1)

Ngũ hành sinh khắc là lý luận cơ bản nhất của mệnh lý học và cũng là lý luận quan trọng nhất, nó chính là trung khu của toàn bộ mệnh lý học. Chính vì vậy, người đọc cần phải chuyên tâm tìm hiểu cặn kẽ, nắm vững cơ bản.

Quy luật vận động Ngũ hành được rút ra từ cuộc sống thực tế, học thuyết Ngũ hành sinh khắc cũng tự nhiên mà có quan hệ tương hợp với các sự việc trong cuộc sống. Chính vì vậy, mong người đọc kết hợp giữa lý luận của ngũ hành sinh khắc về các sự việc trong cuộc sống thực tế, so sánh một cách cẩn thận, mô phỏng, mở rộng mạch tư duy, triển khai liên tưởng. Vạn vật, vạn sự trong vũ trụ không thể tách khỏi phạm trù Ngũ hành, âm dương, sau khi bạn đã ngộ thông được lý luận của ngũ hành thì bạn sẽ nhận ra: Bất kỳ sự việc phức tạp nào cũng chỉ là do những nguyên tố đơn giản tạo thành mà thôi.

Tinh túy của mệnh lý học chính là ở một chữ ‘‘lý”, phải hiểu rõ lý mới có thể khai ngộ.

Loading...