Có những loại la bàn phong thủy nào?

Chia sẻ ngay

Do quá trình phát triển tương đối dài nên la bàn có rất nhiều kiểu dáng từ đơn giản đến phức tạp. Cũng do phái phong thuỷ và đại sư khác nhau nên các la bàn cũng không giống nhau. Xét về chủng loại, từ đời Minh – Thanh trở về sau có ba loại: tam hợp bàn, tam nguyên bàn và tổng hợp bàn.

201304104521_la_kinh_phong_thuy_2

Cũng có trường hợp cùng một loại la bàn nhưng do thầy phong thuỷ sửa đổi chút ít theo kinh nghiệm của mình nên nó cũng có phần khác biệt nho nhỏ.

Tóm lại, la bàn đa dạng về kiểu dáng và phong phú về kích thước.

La bàn nước thể đồng của đời Minh.