Cung bạch dương khi chia tay

e8d7ad89-e66c-4203-bda4-6015f8a7833c

Bạch Dương: bị động
Khác với vẻ chủ động khi “tán”, sau chia tay cho dù đối phương có muốn quay lại nhưng Bạch Dương cũng sẽ không chủ động kéo người ta quay về, mà cùng lắm chỉ “bật đèn xanh”, để đối phương chủ động tán lại.

Loading...