Xem tuổi kết hôn hợp nữ Ất Hợi 1995Xem tuổi kết hôn là một trong những công việc cực kỳ quan trọng khi các bạn có ý định tiến tới kết hôn với bạn đời của mình. Tử Vi Khoa Học sẽ cho bạn biết sự xung hợp giữ các tuổi, kết hôn với tuổi nào thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, kết hôn với tuổi nào thì sẽ gặp đại kỵ từ đó để các bạn xem xét tuổibạn đời của bạn.

Tử Vi Khoa Học sẽ tổng hợp lại sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: Mệnh, Thiên can, Địa Chi, Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Thiên mệnh năm sinh đưa ra kết luận để bạn chọn tuổi kết hôn hợp với mình.

Ngoài ra bạn có thể xem ngày cưới tốt để tiến hành nap tài, ăn hỏi cho tuổi vợ chồng, xem bói tình yêu hai bạn.

Hướng dẫn chọn tuổi kết hôn

- Bạn chọn năm sinh bạn (Âm lịch)
- Bạn chọn giới tính bạn
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để xem tuổi nào hợp với bạn nhất ?.

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Chọn năm sinh bạn (Âm lịch): Nam Nữ

Thông tin chi tiết nữ tuổi Ất Hợi 1995

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1995 Năm : Ất Hợi
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Kết quả xem hợp tuổi kết hôn nữ tuổi Ất Hợi 1995

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1980 Sơn Đầu Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Canh  =>  Tương sinh Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 4
1981 Sơn Đầu Hỏa - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Tân  =>  Tương khắc Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 6
1982 Sơn Đầu Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 4
1983 Sơn Đầu Hỏa - Đại Hải Thủy   =>  Tương khắc Ất - Quý  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 1
1984 Sơn Đầu Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tý  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 4
1985 Sơn Đầu Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 4
1986 Sơn Đầu Hỏa - Lộ Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 4
1987 Sơn Đầu Hỏa - Lộ Trung Hỏa   =>  Bình Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
1988 Sơn Đầu Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Thìn  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
1989 Sơn Đầu Hỏa - Đại Lâm Mộc   =>  Tương sinh Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
1990 Sơn Đầu Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương sinh Ất - Canh  =>  Tương sinh Hợi - Ngọ  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 8
1991 Sơn Đầu Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương sinh Ất - Tân  =>  Tương khắc Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 6
1992 Sơn Đầu Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương khắc Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 1
1993 Sơn Đầu Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương khắc Ất - Quý  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 4
1994 Sơn Đầu Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 5
1995 Sơn Đầu Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
1996 Sơn Đầu Hỏa - Giang Hạ Thủy   =>  Tương khắc Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tý  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 6
1997 Sơn Đầu Hỏa - Giang Hạ Thủy   =>  Tương khắc Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 6
1998 Sơn Đầu Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 5
1999 Sơn Đầu Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Hợi - Mão  =>  Tam hợp Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 7
2000 Sơn Đầu Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương khắc Ất - Canh  =>  Tương sinh Hợi - Thìn  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 5
2001 Sơn Đầu Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương khắc Ất - Tân  =>  Tương khắc Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 0
2002 Sơn Đầu Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Nhâm  =>  Bình Hợi - Ngọ  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 6
2003 Sơn Đầu Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Quý  =>  Bình Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 7
2004 Sơn Đầu Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Ất - Giáp  =>  Bình Hợi - Thân  =>  Lục hại Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 1
2005 Sơn Đầu Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Ất - Ất  =>  Bình Hợi - Dậu  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 6
2006 Sơn Đầu Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Ất - Bính  =>  Bình Hợi - Tuất  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
2007 Sơn Đầu Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Ất - Đinh  =>  Bình Hợi - Hợi  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 3
2008 Sơn Đầu Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Mậu  =>  Bình Hợi - Tý  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 6
2009 Sơn Đầu Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Hợi - Sửu  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 4
2010 Sơn Đầu Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Ất - Canh  =>  Tương sinh Hợi - Dần  =>  Lục hợp Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 6

Xem tuổi kết hôn các tuổi khác