Tử Vi

Tử vi thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 26/11/2015. Âm lịch: Ngày 15 (Bính Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo ...

Tử vi thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 25/11/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Ất Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Quý Hợi – Tân Hợi – Tân Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ ...

Tử vi thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 24/11/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Giáp Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Tuất – Canh Tuất – Canh Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 23/11/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Quý Mão) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Đinh Dậu – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ ...

Tử vi chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 22/11/2015. Âm lịch: Ngày 11 (Nhâm Dần) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thân – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – ...

Tử vi thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 21/11/2015. Âm lịch: Ngày 10 (Tân Sửu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mùi – Đinh Mùi – Ất Dậu – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 20/11/2015. Âm lịch: Ngày 9 (Canh Tý) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Ngọ – Bính Ngọ – Giáp Thân – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): ...

Tử vi thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 19/11/2015. Âm lịch: Ngày 8 (Kỷ Hợi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Tân Tỵ – Đinh Tỵ. Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Sửu ...

Tử vi thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 18/11/2015. Âm lịch: Ngày 7 (Mậu Tuất) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thìn – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo ...

Tử vi thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 17/11/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Đinh Dậu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mão – Quý Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Tý (23 ...

Tử vi thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 16/11/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Bính Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Dần – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu) ...

Tử vi chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 15/11/2015. Âm lịch: Ngày 4 (Ất Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Quý Sửu – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 14/11/2015. Âm lịch: Ngày 3 (Giáp Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Nhâm Tý – Canh Dần – Nhâm Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ ...

Tử vi thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 13/11/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Quý Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Hợi – Ất Hợi – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Gi ...

Tử vi thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 12/11/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Nhâm Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tuất – Giáp Tuất – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Q ...

Tử vi thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 11/11/2015. Âm lịch: Ngày 30 (Tân Mão) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Quý Dậu – Kỷ Dậu – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...