Xem ngày hắc đạo ngày xấu

Ngày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 2 năm 2017

Âm lịch: tháng Nhâm Dần - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
Thứ 6 3/2/2017 7/1/2017Tân Dậu Nguyên VũXem
CN 5/2/2017 9/1/2017Quý Hợi Câu TrậnXem
Thứ 5 9/2/2017 13/1/2017Đinh Mão Chu TướcXem
CN 12/2/2017 16/1/2017Canh Ngọ Bạch HổXem
Thứ 4 15/2/2017 19/1/2017Quý Dậu Nguyên VũXem
Thứ 6 17/2/2017 21/1/2017Ất Hợi Câu TrậnXem
Thứ 3 21/2/2017 25/1/2017Kỷ Mão Chu TướcXem
Thứ 6 24/2/2017 28/1/2017Nhâm Ngọ Bạch HổXem
CN 26/2/2017 1/2/2017Giáp Thân Bạch HổXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.