Xem ngày hắc đạo ngày xấu

Ngày hắc đạo là các ngày xấu, không tốt để tiến hành các việc quan trọng như mua xe, làm nhà. Trong chọn ngày thường tránh những ngày hắc đạo.

Xem ngày hắc đạo, xem ngày xấu, xem ngày xấu trong tháng, các ngày xấu trong tháng

Hướng dẫn xem ngày hắc đạo ngày xấu:

- Chọn tháng bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Chọn năm bạn muốn xem ngày hắc đạo (Dương lịch).
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem ngày hắc đạo ngày xấu trong tháng năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày xấu nhất trong tháng 3 năm 2017

Âm lịch: tháng Quý Mão - năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịchCan chi Hắc đạoChi tiết
Thứ 4 1/3/2017 4/2/2017Đinh Hợi Nguyên VũXem
Thứ 6 3/3/2017 6/2/2017Kỷ Sửu Câu TrậnXem
Thứ 3 7/3/2017 10/2/2017Quý Tỵ Chu TướcXem
Thứ 6 10/3/2017 13/2/2017Bính Thân Bạch HổXem
Thứ 2 13/3/2017 16/2/2017Kỷ Hợi Nguyên VũXem
Thứ 4 15/3/2017 18/2/2017Tân Sửu Câu TrậnXem
CN 19/3/2017 22/2/2017Ất Tỵ Chu TướcXem
Thứ 4 22/3/2017 25/2/2017Mậu Thân Bạch HổXem
Thứ 7 25/3/2017 28/2/2017Tân Hợi Nguyên VũXem
Thứ 2 27/3/2017 30/2/2017Quý Sửu Câu TrậnXem
Thứ 4 29/3/2017 2/3/2017Ất Mão Câu TrậnXem

Các ngày Hắc đạo trên có ý nghĩa như sau

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.