Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
CN - Ngày 25  - Tháng 9  - Năm 2016
Âm Lịch
Mồng 25/8 - Ngày :  Canh Tuất  -   Tháng: Đinh Dậu  -  Năm: Bính Thân
Ngày : Hắc đạo [Thiên Lao]  -  Trực : Trừ  -  Lục Diệu : Lưu tiên -  Tiết khí : Thu phân
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Giáp Thìn - Mậu Thìn - Giáp Tuất
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Ất Mão - Quý Mão
Giờ hoàng đạo : Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Tử vi thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 26 (Tân Hợi) thá ...

Tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 25 (Canh Tuất) ...

Tử vi thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 24 (Kỷ Dậu) thán ...

Tử vi thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 23 (Mậu Thân) th ...

Tử vi thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 22 (Đinh Mùi) th ...

Tử vi thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 21 (Bính Ngọ) thá ...

Tử vi thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 20 (Ất Tỵ) tháng ...

Tử vi thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 19 (Giáp Thìn) t ...

Tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 18 (Quý Mão) th ...

Tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Dần) th ...

Tử vi thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 16 (Tân Sửu) thá ...

Tử vi thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 15 (Canh Tý) thá ...

Tử vi thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 14 (Kỷ Hợi) tháng ...

Tử vi thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 13 (Mậu Tuất) thá ...

Tử vi thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 12 (Đinh Dậu) th ...

Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 11 (Bính Thân) ...