Tử Vi

Tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 12/12/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Nhâm Tuất) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Bính Thìn – Giáp Thìn – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu ...

Tử vi thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 11/12/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Tân Dậu) tháng 11 (Mậu Tý) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mão – Kỷ Mão – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Bính Ngọ ...

Tử vi thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 10/12/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Dần – Mậu Dần – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): K ...

Tử vi thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 9/12/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Sửu – Ất Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Dần (3 ...

Tử vi thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 8/12/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Ngọ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tý – Giáp Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: T ...

Tử vi thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 7/12/2015. Âm lịch: Ngày 26 (Đinh Tỵ) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Đại tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Hợi – Quý Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Sửu ...

Tử vi chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 6/12/2015. Âm lịch: Ngày 25 (Bính Thìn) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tuất – Nhâm Tuất – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý Can chi khắc tháng (xấu ...

Tử vi thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 5/12/2015. Âm lịch: Ngày 24 (Ất Mão) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Dậu – Đinh Dậu – Tân Mùi – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 4/12/2015. Âm lịch: Ngày 23 (Giáp Dần) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Thân – Bính Thân – Canh Ngọ – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): ...

Tử vi thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 3/12/2015. Âm lịch: Ngày 22 (Quý Sửu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mùi – Tân Mùi – Đinh Hợi – Đinh Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 2/12/2015. Âm lịch: Ngày 21 (Nhâm Tý) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Ngọ – Canh Ngọ – Bính Tuất – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu) ...

Tử vi thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 1/12/2015. Âm lịch: Ngày 20 (Tân Hợi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Ất Tỵ – Kỷ Tỵ – Ất Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ ho ...

Tử vi thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 30/11/2015. Âm lịch: Ngày 19 (Canh Tuất) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thìn – Mậu Thìn – Giáp Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ ...

Tử vi chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 29/11/2015. Âm lịch: Ngày 18 (Kỷ Dậu) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Tân Mão – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Tý ...

Tử vi thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 28/11/2015. Âm lịch: Ngày 17 (Mậu Thân) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Canh Dần – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạ ...

Tử vi thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 27/11/2015. Âm lịch: Ngày 16 (Đinh Mùi) tháng 10 (Đinh Hợi) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Tiểu tuyết Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Giờ hoàng đạo: Dầ ...