Tử Vi

Tử vi thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 9/10/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Ngọ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Bính Tý – Giáp Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 8/10/2015. Âm lịch: Ngày 26 (Đinh Tỵ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Hợi – Quý Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi – ...

Tử vi thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 7/10/2015. Âm lịch: Ngày 25 (Bính Thìn) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tuất – Nhâm Tuất – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mã ...

Tử vi thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 6/10/2015. Âm lịch: Ngày 24 (Ất Mão) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Dậu – Đinh Dậu – Tân Mùi – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – ...

Tử vi thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 5/10/2015. Âm lịch: Ngày 23 (Giáp Dần) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Thân – Bính Thân – Canh Ngọ – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ ...

Tử vi chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 4/10/2015. Âm lịch: Ngày 22 (Quý Sửu) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Ất Mùi – Tân Mùi – Đinh Hợi – Đinh Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão ...

Tử vi thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 3/10/2015. Âm lịch: Ngày 21 (Nhâm Tý) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Ngọ – Canh Ngọ – Bính Tuất – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ ...

Tử vi thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 2/10/2015. Âm lịch: Ngày 20 (Tân Hợi) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Ất Tỵ – Kỷ Tỵ – Ất Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – T ...

Tử vi thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 1/10/2015. Âm lịch: Ngày 19 (Canh Tuất) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thìn – Mậu Thìn – Giáp Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh ...

Tử vi thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 30/9/2015. Âm lịch: Ngày 18 (Kỷ Dậu) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Tân Mão – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi – ...

Tử vi thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 29/9/2015. Âm lịch: Ngày 17 (Mậu Thân) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Canh Dần – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mù ...

Tử vi thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 28/9/2015. Âm lịch: Ngày 16 (Đinh Mùi) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Sửu – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 27/9/2015. Âm lịch: Ngày 15 (Bính Ngọ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Tý – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...

Tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 26/9/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Ất Tỵ) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Quý Hợi – Tân Hợi – Tân Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – ...

Tử vi thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 25/9/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Giáp Thìn) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Tuất – Canh Tuất – Canh Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đin ...

Tử vi thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 24/9/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Quý Mão) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Thu phân Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Đinh Dậu – Đinh Mão Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão ...