Tử Vi

Tử vi thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 10/11/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Dần) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thân – Mậu Thân – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu ...

Tử vi thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 9/11/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Sửu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Mùi – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâ ...

Tử vi chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 8/11/2015. Âm lịch: Ngày 27 (Mậu Tý) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Lập đông Can chi khắc ngày (xấu): Bính Ngọ – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh ...

Tử vi thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 7/11/2015. Âm lịch: Ngày 26 (Đinh Hợi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Tỵ – Quý Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh ...

Tử vi thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 6/11/2015. Âm lịch: Ngày 25 (Bính Tuất) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý Can chi khắc tháng (xấu): ...

Tử vi thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 5/11/2015. Âm lịch: Ngày 24 (Ất Dậu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi – Tân Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu T ...

Tử vi thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 4/11/2015. Âm lịch: Ngày 23 (Giáp Thân) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Dần – Bính Dần – Canh Ngọ – Canh Tý Can chi khắc tháng (xấu): Mậu ...

Tử vi thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 3/11/2015. Âm lịch: Ngày 22 (Quý Mùi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Ất Sửu – Tân Sửu – Đinh Hợi – Đinh Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu ...

Tử vi thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 2/11/2015. Âm lịch: Ngày 21 (Nhâm Ngọ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn Can chi khắc tháng (xấu): ...

Tử vi chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 1/11/2015. Âm lịch: Ngày 20 (Tân Tỵ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Ất Hợi – Kỷ Hợi – Ất Tỵ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm T ...

Tử vi thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 31/10/2015. Âm lịch: Ngày 19 (Canh Thìn) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Tuất – Mậu Tuất – Giáp Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...

Tử vi thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 30/10/2015. Âm lịch: Ngày 18 (Kỷ Mão) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Tân Dậu – Ất Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nh ...

Tử vi thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 29/10/2015. Âm lịch: Ngày 17 (Mậu Dần) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Canh Thân – Giáp Thân Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn ...

Tử vi thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 28/10/2015. Âm lịch: Ngày 16 (Đinh Sửu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Tân Mùi – Kỷ Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – ...

Tử vi thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 27/10/2015. Âm lịch: Ngày 15 (Bính Tý) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Canh Ngọ – Mậu Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – ...

Tử vi thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 26/10/2015. Âm lịch: Ngày 14 (Ất Hợi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Quý Tỵ – Tân Tỵ – Tân Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm ...