Tử Vi

Tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 25/10/2015. Âm lịch: Ngày 13 (Giáp Tuất) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Thìn – Canh Thìn – Canh Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...

Tử vi thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 24/10/2015. Âm lịch: Ngày 12 (Quý Dậu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Sương giáng Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Mão – Tân Mão – Đinh Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – ...

Tử vi thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 23/10/2015. Âm lịch: Ngày 11 (Nhâm Thân) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Bính Dần – Canh Dần – Bính Thân Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâ ...

Tử vi thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 22/10/2015. Âm lịch: Ngày 10 (Tân Mùi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Quý sửu – Đinh Sửu – Ất Dậu – Ất Mão Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thì ...

Tử vi thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 21/10/2015. Âm lịch: Ngày 9 (Canh Ngọ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Tý – Bính Tý – Giáp Thân – Giáp Dần Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Th ...

Tử vi thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 20/10/2015. Âm lịch: Ngày 8 (Kỷ Tỵ) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Tân Hợi – Đinh Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâm Ng ...

Tử vi thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 19/10/2015. Âm lịch: Ngày 7 (Mậu Thìn) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Canh Tuất – Bính Tuất Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn – Nhâm Thìn – Nhâ ...

Tử vi chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 18/10/2015. Âm lịch: Ngày 6 (Đinh Mão) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Lưu tiên, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ất Dậu – Quý Dậu – Quý Tỵ – Quý Hợi Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...

Tử vi thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 17/10/2015. Âm lịch: Ngày 5 (Bính Dần) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Giáp Thân – Nhâm Thân – Nhâm Tuất – Nhâm Thìn Can chi khắc tháng (xấu): Mậ ...

Tử vi thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ sáu ngày 16/10/2015. Âm lịch: Ngày 4 (Ất Sửu) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Kỷ Mùi – Quý Mùi – Tân Mão – Tân Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...

Tử vi thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ năm ngày 15/10/2015. Âm lịch: Ngày 3 (Giáp Tý) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Mậu Ngọ – Nhâm Ngọ – Canh Dần – Canh Thân Can chi khắc tháng (xấu): Mậu T ...

Tử vi thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ tư ngày 14/10/2015. Âm lịch: Ngày 2 (Quý Hợi) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Xích khấu, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Tỵ – Ất Tỵ – Đinh Mão – Đinh Dậu Can chi khắc tháng (xấu): Mậu Thìn ...

Tử vi thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ ba ngày 13/10/2015. Âm lịch: Ngày 1 (Nhâm Tuất) tháng 9 (Bính Tuất) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tốc hỷ, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Bính Thìn – Giáp Thìn – Bính Thân – Bính Dần Can chi khắc tháng (xấu): Mậu ...

Tử vi thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ hai ngày 12/10/2015. Âm lịch: Ngày 30 (Tân Dậu) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Đại an, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Quý Mão – Kỷ Mão – Ất Sửu – Ất Mùi Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đ ...

Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015

Tử vi chủ nhật ngày 11/10/2015. Âm lịch: Ngày 29 (Canh Thân) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Không vong, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Nhâm Dần – Mậu Dần – Giáp Tý – Giáp Ngọ Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ M ...

Tử vi thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015

Tử vi thứ bảy ngày 10/10/2015. Âm lịch: Ngày 28 (Kỷ Mùi) tháng 8 (Ất Dậu) năm 2015 (Ất Mùi). Lục Diệu : Tiểu các, Tiết khí: Hàn lộ Can chi khắc ngày (xấu): Ðinh Sửu – Ất Sửu Can chi khắc tháng (xấu): Kỷ Mão – Đinh Mão – Tân Mùi ...