Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
CN - Ngày 26  - Tháng 2  - Năm 2017
Âm Lịch
Mồng 1/2 - Ngày :  Giáp Thân  -   Tháng: Quý Mão  -  Năm: Đinh Dậu
Ngày : Hắc đạo [Bạch Hổ]  -  Trực : Chấp  -  Lục Diệu : Lưu tiên -  Tiết khí : Vũ thủy
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Mậu Dần - Bính Dần - Canh Ngọ - Canh Tý
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Tân Dậu - Đinh Dậu - Đinh Mão
Giờ hoàng đạo : Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)

Tử vi thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 2 (Đinh Hợi) thán ...

Tử vi thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 1 (Bính Tuất) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 29 (Giáp Thân) ...

Tử vi thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 28 (Quý Mùi) th ...

Tử vi thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 27 (Nhâm Ngọ) t ...

Tử vi thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 26 (Tân Tỵ) thán ...

Tử vi thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 25 (Canh Thìn) t ...

Tử vi thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 24 (Kỷ Mão) thá ...

Tử vi chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 23 (Mậu Dần) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 22 (Đinh Sửu) t ...

Tử vi thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 21 (Bính Tý) th ...

Tử vi thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 20 (Ất Hợi) thá ...

Tử vi thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 19 (Giáp Tuất) t ...

Tử vi thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 18 (Quý Dậu) thá ...

Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Thân) ...

Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Thân) ...