Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
Thứ 3 - Ngày 17  - Tháng 1  - Năm 2017
Âm Lịch
Mồng 20/12 - Ngày :  Giáp Thìn  -   Tháng: Tân Sửu  -  Năm: Bính Thân
Ngày : Hắc đạo [Bạch Hổ]  -  Trực : Bình  -  Lục Diệu : Đại an -  Tiết khí : Tiểu hàn
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Nhâm Tuất - Canh Tuất - Canh Thìn
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Quý Mùi - Đinh Mùi - Ất Dậu - Ất Mão
Giờ hoàng đạo : Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 22 (Đinh Sửu) t ...

Tử vi thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 21 (Bính Tý) th ...

Tử vi thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 20 (Ất Hợi) thá ...

Tử vi thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 19 (Giáp Tuất) t ...

Tử vi thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 18 (Quý Dậu) thá ...

Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Thân) ...

Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Thân) ...

Tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 16 (Tân Mùi) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 15 (Canh Ngọ) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 15 (Canh Ngọ) t ...

Tử vi thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 14 (Kỷ Tỵ) thán ...

Tử vi thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 13 (Mậu Thìn) t ...

Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 12 (Đinh Mão) th ...

Tử vi thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 11 (Bính Dần) th ...

Tử vi thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 10 (Ất Sửu) thá ...

Tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016

Xem tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 9 (Giáp Tý) thá ...