Chọn ngày (dương lịch):
Dương Lịch
Thứ 3 - Ngày 28  - Tháng 2  - Năm 2017
Âm Lịch
Mồng 3/2 - Ngày :  Bính Tuất  -   Tháng: Quý Mão  -  Năm: Đinh Dậu
Ngày : Hắc đạo [Thiên Lao]  -  Trực : Nguy  -  Lục Diệu : Xích khấu -  Tiết khí : Vũ thủy
Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Mậu Thìn - Nhâm Thìn - Nhâm Ngọ - Nhâm Tý
Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Tân Dậu - Đinh Dậu - Đinh Mão
Giờ hoàng đạo : Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Tử vi thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 1 (Ất Mão) tháng ...

Tử vi thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 29 (Giáp Dần) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 27 (Nhâm Tý) th ...

Tử vi thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 26 (Tân Hợi) th ...

Tử vi thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 25 (Canh Tuất) ...

Tử vi thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 24 (Kỷ Dậu) thán ...

Tử vi thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 23 (Mậu Thân) th ...

Tử vi thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 22 (Đinh Mùi) t ...

Tử vi thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 20 (Ất Tỵ) thán ...

Tử vi thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 19 (Giáp Thìn) ...

Tử vi thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 18 (Quý Mão) th ...

Tử vi thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 17 (Nhâm Dần) th ...

Tử vi thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 16 (Tân Sửu) thá ...

Tử vi thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 15 (Canh Tý) th ...

Tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 13 (Mậu Tuất) t ...

Tử vi thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016

Xem tử vi thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016, xem tử vi hàng ngày, tử vi hôm nay, tử vi ngày mai, tử vi năm 2016 của tuổi bạn để dễ dàng biết những việc tốt xấu kiêng cự của ngày hôm nay để bạn làm và phòng tránh. Hôm nay Âm lịch: Ngày 12 (Đinh Dậu) t ...