Xem tử vi 2017 chi tiết


Xem tử vi 2017, xem tử vi 12 con giáp đầu năm mới Đinh Dậu, xem diễn biến từng tháng trong năm mới Đinh Dậu cho từng tuổi, xem tốt xấu từng tuổi trong năm Đinh Dậu 2017.

Xem tử vi 2017 của 12 con giáp trong năm Đinh Dậu 2017 trên tất cả các mặt. Năm Đinh Dậu 2017 bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 15/02/2018 dương lịch. Nếu bạn là nam, xin hãy xem tử vi 2017 nam mạng, nếu là người nữ xin xem tử vi 2017 nữ mạng.

Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 Con Giáp, Dậu được xem là biểu tượng của có tính cần cù, kiên trì không biết mệt mỏi. Nếu như năm Bính Thân 2016 là biểu tượng của sự tốt lành và may mắn thì năm Đinh Dậu 2017 là biểu tượng của sức khỏe, vạn sự hạnh phúc, công danh và tài lộc. .

Xem tử vi 2017 là xem tử vi về Công việc, tài chính, tình cảm, sức khỏe…trong năm mới Đinh Dậu 2017. Xem tử vi 2017 sẽ giúp chúng ta có sự chuẩn bị để đón nhận tài lộc, may mắn đồng thời chuẩn bị phòng tránh những điềm không may sẽ xảy ra trong năm. Xem tử vi 2017 là phương pháp khoa học được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Xem tử vi 2017 sẽ giúp bạn nắm bắt những khía cạnh quan trọng của cuộc sống cũng như diễn biến từng tháng trong năm.

tuvi2017chitiet

 

Đây là phần sơ lược tử vi 2017 cho 12 con giáp:

 1. Tử vi 2017 tuổi Tý: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý
 2. Tử vi 2017 tuổi Sửu: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu
 3. Tử vi 2017 tuổi Dần: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần
 4. Tử vi 2017 tuổi Mão: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão
 5. Tử vi 2017 tuổi Thìn: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn
 6. Tử vi 2017 tuổi Tỵ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ
 7. Tử vi 2017 tuổi Ngọ: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ
 8. Tử vi 2017 tuổi Mùi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi
 9. Tử vi 2017 tuổi Thân: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân
 10. Tử vi 2017 tuổi Dậu: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu
 11. Tử vi 2017 tuổi Tuất: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất
 12. Tử vi 2017 tuổi Hợi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi

Bảng xem tử vi 2017 chi tiết cho từng tuổi

Âm lịch Sinh Tuổi Nam Nữ
Tuổi Tý
Giáp Tý 1984 34 Tử vi 2017 Giáp Tý nam mạng Tử vi 2017 Giáp Tý nữ mạng
Bính Tý 1996 22 Tử vi 2017 Bính Tý nam mạng Tử vi 2017 Bính Tý nữ mạng
Mậu Tý 1948 70 Tử vi 2017 Mậu Tý nam mạng Tử vi 2017 Mậu Tý nữ mạng
Canh Tý 1960 58 Tử vi 2017 Canh Tý nam mạng Tử vi 2017 Canh Tý nữ mạng
Nhâm Tý 1972 46 Tử vi 2017 Nhâm Tý nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Tý nữ mạng
Tuổi Sửu
Ất Sửu 1985 33 Tử vi 2017 Ất Sửu nam mạng Tử vi 2017 Ất Sửu nữ mạng
Đinh Sửu 1997 21 Tử vi 2017 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 2017 Đinh Sửu nữ mạng
Tân Sửu 1961 57 Tử vi 2017 Tân Sửu nam mạng Tử vi 2017 Tân Sửu nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 69 Tử vi 2017 Kỷ Sửu nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Sửu nữ mạng
Quý Sửu 1973 45 Tử vi 2017 Quý Sửu nam mạng Tử vi 2017 Quý Sửu nữ mạng
Tuổi Dần
Giáp Dần 1974 44 Tử vi 2017 Giáp Dần nam mạng Tử vi 2017 Giáp Dần nữ mạng
Bính Dần 1986 32 Tử vi 2017 Bính Dần nam mạng Tử vi 2017 Bính Dần nữ mạng
Mậu Dần 1998 20 Tử vi 2017 Mậu Dần nam mạng Tử vi 2017 Mậu Dần nữ mạng
Canh Dần 1950 68 Tử vi 2017 Canh Dần nam mạng Tử vi 2017 Canh Dần nữ mạng
Nhâm Dần 1962 56 Tử vi 2017 Nhâm Dần nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Dần nữ mạng
Tuổi Mão
Ất Mão 1975 43 Tử vi 2017 Ất Mão nam mạng Tử vi 2017 Ất Mão nữ mạng
Đinh Mão 1987 31 Tử vi 2017 Đinh Mão nam mạng Tử vi 2017 Đinh Mão nữ mạng
Tân Mão 1951 67 Tử vi 2017 Tân Mão nam mạng Tử vi 2017 Tân Mão nữ mạng
Kỷ Mão 1999 19 Tử vi 2017 Kỷ Mão nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Mão nữ mạng
Quý Mão 1963 55 Tử vi 2017 Quý Mão nam mạng Tử vi 2017 Quý Mão nữ mạng
Tuổi Thìn
Giáp Thìn 1964 54 Tử vi 2017 Giáp Thìn nam mạng Tử vi 2017 Giáp Thìn nữ mạng
Bính Thìn 1976 42 Tử vi 2017 Bính Thìn nam mạng Tử vi 2017 Bính Thìn nữ mạng
Mậu Thìn 1988 30 Tử vi 2017 Mậu Thìn nam mạng Tử vi 2017 Mậu Thìn nữ mạng
Canh Thìn 2000 18 Tử vi 2017 Canh Thìn nam mạng Tử vi 2017 Canh Thìn nữ mạng
Nhâm Thìn 1952 66 Tử vi 2017 Nhâm Thìn nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Thìn nữ mạng
Tuổi Tỵ
Ất Tỵ 1965 53 Tử vi 2017 Ất Tỵ nam mạng Tử vi 2017 Ất Tỵ nữ mạng
Đinh Tỵ 1977 41 Tử vi 2017 Đinh Tỵ nam mạng Tử vi 2017 Đinh Tỵ nữ mạng
Tân Tỵ 2001 17 Tử vi 2017 Tân Tỵ nam mạng Tử vi 2017 Tân Tỵ nữ mạng
Kỷ Tỵ 1989 29 Tử vi 2017 Kỷ Tỵ nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Tỵ nữ mạng
Quý Tỵ 1953 65 Tử vi 2017 Quý Tỵ nam mạng Tử vi 2017 Quý Tỵ nữ mạng
Tuổi Ngọ
Giáp Ngọ 1954 63 Tử vi 2017 Giáp Ngọ nam mạng Tử vi 2017 Giáp Ngọ nữ mạng
Bính Ngọ 1966 52 Tử vi 2017 Bính Ngọ nam mạng Tử vi 2017 Bính Ngọ nữ mạng
Mậu Ngọ 1978 40 Tử vi 2017 Mậu Ngọ nam mạng Tử vi 2017 Mậu Ngọ nữ mạng
Canh Ngọ 1990 28 Tử vi 2017 Canh Ngọ nam mạng Tử vi 2017 Canh Ngọ nữ mạng
Nhâm Ngọ 2002 16 Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Ngọ nữ mạng
Tuổi Mùi
Ất Mùi 1955 63 Tử vi 2017 Ất Mùi nam mạng Tử vi 2017 Ất Mùi nữ mạng
Đinh Mùi 1967 51 Tử vi 2017 Đinh Mùi nam mạng Tử vi 2017 Đinh Mùi nữ mạng
Tân Mùi 1991 27 Tử vi 2017 Tân Mùi nam mạng Tử vi 2017 Tân Mùi nữ mạng
Kỷ Mùi 1979 39 Tử vi 2017 Kỷ Mùi nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Mùi nữ mạng
Quý Mùi 2003 15 Tử vi 2017 Quý Mùi nam mạng Tử vi 2017 Quý Mùi nữ mạng
Tuổi Thân
Giáp Thân 2004 14 Tử vi 2017 Giáp Thân nam mạng Tử vi 2017 Giáp Thân nữ mạng
Bính Thân 1956 62 Tử vi 2017 Bính Thân nam mạng Tử vi 2017 Bính Thân nữ mạng
Mậu Thân 1968 50 Tử vi 2017 Mậu Thân nam mạng Tử vi 2017 Mậu Thân nữ mạng
Canh Thân 1980 38 Tử vi 2017 Canh Thân nam mạng Tử vi 2017 Canh Thân nữ mạng
Nhâm Thân 1992 26 Tử vi 2017 Nhâm Thân nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Thân nữ mạng
Tuổi Dậu
Ất Dậu 2005 13 Tử vi 2017 Ất Dậu nam mạng Tử vi 2017 Ất Dậu nữ mạng
Đinh Dậu 1957 61 Tử vi 2017 Đinh Dậu nam mạng Tử vi 2017 Đinh Dậu nữ mạng
Tân Dậu 1981 37 Tử vi 2017 Tân Dậu nam mạng Tử vi 2017 Tân Dậu nữ mạng
Kỷ Dậu 1969 49 Tử vi 2017 Kỷ Dậu nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Dậu nữ mạng
Quý Dậu 1993 25 Tử vi 2017 Quý Dậu nam mạng Tử vi 2017 Quý Dậu nữ mạng
Tuổi Tuất
Giáp Tuất 1994 24 Tử vi 2017 Giáp Tuất nam mạng Tử vi 2017 Giáp Tuất nữ mạng
Bính Tuất 2006 12 Tử vi 2017 Bính Tuất nam mạng Tử vi 2017 Bính Tuất nữ mạng
Mậu Tuất 1958 60 Tử vi 2017 Mậu Tuất nam mạng Tử vi 2017 Mậu Tuất nữ mạng
Canh Tuất 1970 48 Tử vi 2017 Canh Tuất nam mạng Tử vi 2017 Canh Tuất nữ mạng
Nhâm Tuất 1982 36 Tử vi 2017 Nhâm Tuất nam mạng Tử vi 2017 Nhâm Tuất nữ mạng
Tuổi Hợi
Ất Hợi 1995 23 Tử vi 2017 Ất Hợi nam mạng Tử vi 2017 Ất Hợi nữ mạng
Đinh Hợi 1947 71 Tử vi 2017 Đinh Hợi nam mạng Tử vi 2017 Đinh Hợi nữ mạng
Tân Hợi 1971 47 Tử vi 2017 Tân Hợi nam mạng Tử vi 2017 Tân Hợi nữ mạng
Kỷ Hợi 1959 59 Tử vi 2017 Kỷ Hợi nam mạng Tử vi 2017 Kỷ Hợi nữ mạng
Quý Hợi 1983 35 Tử vi 2017 Quý Hợi nam mạng Tử vi 2017 Quý Hợi nữ mạng

Trên đây là sơ lược, chi tiết tử vi năm 2018 của 12 con giáp. Để xem chi tiết tử vi năm tiếp theo tử vi 2018 mời các bạn xem tại đây