Sao chiếu mệnh 2017 của nữ sinh 1991Xem các sao chiếu vận mệnh 2017, vận hạn theo tuổi. Xem sao sao tốt, sao xấu chiếu mạng trong năm 2017, hướng dẫn cách cúng sao giải hạn sao chiếu mệnh với tuổi gia chủ.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao chiếu mệnh thuộc ngũ hành.

Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Bạn cần biết sao chiếu mệnh năm đó tốt hay xấu để hóa giải.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao thuộc ngũ hành. Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mệnh. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu.

Bạn chọn giới tính, năm sinh, và năm xem sao chiếu để xem sao chiếu mệnh của bạn, hạn của bạn và cách giải hạn sao chiếu mệnh trong năm đó.

Hướng dẫn xem sao chiếu mệnh

- Chọn năm sinh bạn (Âm lịch).
- Chọn giới tính bạn.
- Chọn năm xem sao chiếu mệnh.
- Nhấn Xem sao chiếu mệnh để biết sao chiếu mệnh trong năm đó của bạn
Năm sinh bạn: Nam Nữ
Năm xem sao chiếu:

Thông tin cơ bản của bạn

- Năm sinh bạn: 1991 (Tân Mùi)
- Giới tính bạn : Nữ
- Năm xem sao chiếu mệnh : 2017 (Đinh Dậu)

Kết quả xem sao chiếu mệnh bạn

- Bạn năm nay 27 tuổi và bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh

Người bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, giống như Sao Thổ Tú, cho nên có sách viết : "Thổ Tú, Thủy Diệu tứ bát ai". Nhưng xét cho kỹ, người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Nếu người Nam giới đi làm ăn sẽ khá và có lợi hơn Nữ giới.

Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao Thổ Tú, mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái : "Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.