Sao chiếu mệnh 2017 của nam sinh 1987Xem các sao chiếu vận mệnh 2017, vận hạn theo tuổi. Xem sao sao tốt, sao xấu chiếu mạng trong năm 2017, hướng dẫn cách cúng sao giải hạn sao chiếu mệnh với tuổi gia chủ.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao chiếu mệnh thuộc ngũ hành.

Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Bạn cần biết sao chiếu mệnh năm đó tốt hay xấu để hóa giải.

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao thuộc ngũ hành. Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mệnh. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu.

Bạn chọn giới tính, năm sinh, và năm xem sao chiếu để xem sao chiếu mệnh của bạn, hạn của bạn và cách giải hạn sao chiếu mệnh trong năm đó.

Hướng dẫn xem sao chiếu mệnh

- Chọn năm sinh bạn (Âm lịch).
- Chọn giới tính bạn.
- Chọn năm xem sao chiếu mệnh.
- Nhấn Xem sao chiếu mệnh để biết sao chiếu mệnh trong năm đó của bạn
Năm sinh bạn: Nam Nữ
Năm xem sao chiếu:

Thông tin cơ bản của bạn

- Năm sinh bạn: 1987 (Đinh Mão)
- Giới tính bạn : Nam
- Năm xem sao chiếu mệnh : 2017 (Đinh Dậu)

Kết quả xem sao chiếu mệnh bạn

- Bạn năm nay 31 tuổi và bị sao Thái Bạch chiếu mệnh

Người bị sao Thái Bạch thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có kiết, có hung. Người Nam giới, năm nay gia đạo thăng trầm nên lo âu, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Riêng người Nữ giới thường bị đau ốm, nên ngừa tiểu nhân và đưa đến sự tranh chấp.

Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao Thái Bạch, mỗi tháng vào ngày rằm (15) âm lịch dùng 8 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái : "Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.