Ngày tốt tu tạo sửa chữa nhà cửa tháng 9 năm 2019

Chia sẻ ngay

Xem ngày tu tạo sửa chữa nhà ở, chọn ngày tốt sửa chữa nhà ở, ngày tốt tiến hành sửa chữa, ngày tốt bắt đầu tiến hành sửa chữa trong tháng.

Hướng dẫn xem ngày tốt tiến hành tu tạo sữa chữa
– Chọn tháng, năm dương lịch bạn dự định sửa chữa tu tạo lại nhà cửa.

– Nhấn Xem ngày tu tạo sửa chữa để xem danh sách các ngày tốt để bạn thực hiện trong tháng đó

Các ngày tốt trong tháng để tiến hành tu tạo sửa chữa nhà ở

Âm lịch: tháng Quý Dậu – năm Kỷ Hợi

ThứDương lịchÂm lịchNgàyChi tiết
Thứ Sáu13/9/201915/8/2019Quý SửuXem
Thứ Ba17/9/201919/8/2019Đinh TỵXem
Thứ Tư18/9/201920/8/2019Mậu NgọXem
Thứ Năm19/9/201921/8/2019Kỷ MùiXem
Thứ Bảy21/9/201923/8/2019Tân DậuXem

Các ngày trên đây có 2 ngày kế tiếp nhau , và 6 ngày kế tiếp nhau. Vậy tu tạo việc chi phải làm cho xong trong 2 ngày liên tiếp đó ( hay 6 ngày liên tiếp đó) không nên để trễ qua ngày khác. 8 ngày này chính ý là sửa chữa hơn tạo ra vì DU TU là trộm sửa chữa mà. Nếu ta làm lấn qua ngày khác , thì Hung Thần đã xuống trần , e không tốt vậy.

Loading...