Xem cung mệnh bạn


Xem cung mệnh bạn là tiện ích giúp bạn tra cứu nhanh chóng dễ dàng tuổi của mình thuộc mệnh gì. Ngoài ra bạn cũng có thể xem được các thông tin về ngũ hành tương sinh, tương khắc của mình.

Hướng dẫn xem cung mệnh của bạn:

- Nhập năm sinh bạn muốn xem cung mệnh (Âm lịch)
- Nhấn nút Xem cung mệnh để xem cung mệnh của bạn
Năm sinh:
Giới tính: Nam Nữ

Thông tin tuổi bạn
Sinh năm: 1987 (Đinh Mão)
Giới tính : Nam
Mệnh: Lộ Trung Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Cách xem cung mệnh bạn như sau :

Ta lấy năm sinh âm lịch ( tính theo tiết lập xuân, nếu sinh trước tiết lập xuân thì tính năm trước, nếu sinh sau tiết lâp xuân thì tính là năm sau) công lại lấy tổng rồi chia cho 9 và lấy số dư ứng vào trong bảng dưới để biết mình là cung mệnh gì. Nếu chia hết cho 9 thì lấy luôn là số 9. trong trường hợp cộng năm sinh mà chưa đủ 9 thì lấy luôn số đó.

Ví dụ: sinh năm 1982. ta lấy 1+9+8+2 = 20: 9 = 2 dư 2. Nếu là con trai thì ta tra vào bảng số 2 sẽ được cung ly. Nếu là con gái thì ta tra vào bảng nữ, ta sẽ được cung càn.
Ví dụ: sinh năm 1989. Ta lấy 1+ 9+8+9 = 27 : 9 = 3. Vì chia hết nên ta lấy luôn số 9. Nếu là nam giới thì ta ứng vào bảng nam, được cung mệnh khôn. Nếu là nữ thì ta ứng vào bảng nữ, được cung tốn.

Bảng mệnh cung dành cho nam

7. Tốn 2. Ly 9. Khôn
8.   Chấn 6. Khôn 4. Đoài
3. Cấn 1. Khảm 5. Càn

Bảng cung mệnh dành cho nữ

 9. Tốn 5. Ly 7. Khôn
8. Chấn 1. Cấn 3. Đoài
4. Cấn 1. Khảm 3. Càn