Tướng phụ nữ sát chồng

Trán có xoáy ốc – Trán có ngấn lằn – Trán cao, mặt hãm. Mặt dài, miệng lớn – Mặt gầy (ốm) nổi gân – Mặt như ba khuỷu – Mặt nhọn, eo hẹp – Mặt như Vân mẫu (trắng) – Mặt trệ như bùn.

3738456-carla-bruni-1356669764_500x0

Tướng đàn bà khắc sát chồng con

 • o Trán có xoáy ốc
 • o Trán có ngấn lằn
 • o Trán cao, mặt hãm.
 • o Mặt dài, miệng lớn
 • o Mặt gầy (ốm) nổi gân
 • o Mặt như ba khuỷu
 • o Mặt nhọn, eo hẹp
 • o Mặt như Vân mẫu (trắng)
 • o Mặt trệ như bùn.
 • o Mặt mọc một xương gò má
 • o Xương gò má khởi cao.
 • o Ấn đường như cây kim treo.
 • o Xương lông mày lồi ra
 • o Lông mày thô và mọc nghịch
 • o Lông mày hơi dựng lên.
 • o Con ngươi sắc vàng đỏ
 • o Mắt lớn, con ngươi tròn
 • o Mắt lộ bốn phía trắng.
 • o Mắt thành ba góc
 • o Dưới mắt thịt khô.
 • o Trong mũi mọc lông
 • o Đầu mũi cong như góc gò
 • o Sơn căn thấp hãm
 • o Sơn căn có nốt ruồi
 • o Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.
 • o Miệng như thổi lửa
 • o Môi hớt, răng lộ
 • o Họng kết, răng lớn.
 • o Tai không vòng lật lại
 • o Tai mỏng như giấy.
 • o Màu tóc sém vàng
 • o Tuổi trẻ rụng tóc.
 • o Mệnh môn xương cao
 • o Cổ lộ đốt xương
 • o Xương thô, tay lớn
 • o Xương cứng, da gấp.
 • o Nói như tiếng con trai
 • o Tiếng lớn như sấm.
 • o Thịt lạnh như băng
 • o Tính nóng như lửa
 • o Thần đục, khí thô
 • o Đêm ngủ hay kêu.
Loading...