Tướng pháp lệnh (vân vòng mũi miệng)

Pháp lệnh – đặc uy, bắt đầu từ cạnh cánh mũi vòng xuống qua mép đến cằm.

Pháp lệnh chỉ cho biết thêm về phúc, thọ:

image_46663_pl

–      Pháp lệnh mà rõ ràng thì có oai quyền phú, sang.

–      Pháp lệnh mà ngắn nhọn thì chết yểu và nghèo.

–     Pháp lệnh mà dài đến cằm (địa các) thì phúc, thọ, đủ đầy.

–     Pháp lệnh ngắn và quặp vào miệng thì bần hàn, đói khát, khốn khổ. Hay có ngày chết đói.

–      Pháp lệnh ngắn mà tản ra (phá xung) nghèo kiết xác.

–      Pháp lệnh cong tròn thì đủ ăn, đủ mặc.

Thực ra khi xem diện tướng ít để ý đến pháp lệnh. Pháp lệnh là “duy biến” nó thường xuất hiện khi định tướng. Bé sinh ra chưa có pháp lệnh.

Loading...