Dấu hiệu nhận biết tướng người gian xảo

Trong xã hội, người thiện thì ít mà kẻ ác lại qúa nhiều. Tướng ác làm sao mà ra cho hết, các nhà tướng số đã tạm xếp tướng người gian ác. Hãy cùng đọc để biết những đặc điểm gì sẽ nói lên một người gian ác nhé!

LuuNienVanHan

Tướng người gian ác

Tướng đàn bà gian ác

1- Quyền cao mắt lộ
2- Hầu gồ cao
3- Đầu tóc bù xù và gặt nhiều vết bẩn
4- Đi như rắn trườn, chim nhảy
5- Mày giao nhau áp mắt
6- Trên mũi có vết móc câu
7- Mắt lộ bốn phía tròng vàng
8- Tiếng nói như đàn ông
9- Tóc xoắn khu ốc.

Tướng đàn ông gian ác

1- Hàm gồ và bạnh mà mặt nhỏ
2- Chân đi không kịp chấm đất, đi nhón gót
3- Trán tối tăm
4- Con ngươi tròn đục như mắt cá
5- Hình thể giống con heo.
6- Toc vàng, con ngươi đỏ
7- Mắt như mắt gà
8- Mắt trông thấy bốn phía tròng trắng
9- Gò má cao và ăn lấm nhấm.
10- Đầu lớn và mắt nhỏ
11- Mắt ba góc
12- Mắt nhìn lấm lét
13- Mặt mốc như tro than
14- Mũi lồi lõm ba khúc

Những người có một hay nhiều tướng ác này có thể phạm những tội tiểu hình, một số tội về tài sản, và một số trong tội về nhân thân như hành hung, ngộ thương cố ý đả thương, xử dụng chất có hại, hăm dọa phóng hỏa hay bạo hành ….. Sáu tướng ác nhất chung cho nam nữ được gọi là “Lục ác”. 

Tướng Lục ác

1- Mắt như dê (dương nhãn) : Người bất nhân bạo ác, nửa đời phá tan sản nghiệp ông cha về già sống cô đơn cùng khổ.
2- Môi không che kín răng (lộ xỉ) : Bị tai họa vì lời nói.
3- Yết hầu gồ cao (lộ hầu) : bất hòa với anh em và chết nơi đất khách.
4- Đầu nhỏ hay nhọn : bần tiện và không ra gì.
5- Hàm dưới dài : Nghèo nàn và vất vả
6- Đi uốn éo như rắn : độc ác, nghèo và yểu.

Người có một hay nhiều tướng này, vừa hiểm độc vừa sống vất vả nghèo khổ và cô đơn lúc tuổi già. Cổ nhân đã nói :

Lục ác chi nhân, tính phi thường
Tâm như xà yết, độc như lang
Như thử chi tướng, hưu vấn phúc
Chung cửu tu phòng hữu họa ương

Tướng ác trong sách cổ nhân

Thế thượng ác nhân đa. Trên đời lắm kẻ ác. Lắm kẻ ác mà nhìn thấy không ra nên thế sự mới sinh lắm chuyện. Tại sao nhìn không ra? Tại vì hễ đã là kẻ ác thì thường nó phải cố tạo ra cử chỉ khiêm cung để che giấu tâm địa rắn rết. Rất may ác nhân hay lộ trên hình tướng. Sách cổ nhân để lại ghi tướng ác như sau:

– Đứng đằng sau gáy trông thấy hàm (hàm gồ lên bạnh ra).
– Đi chân nhển lên không đụng tới đất.
_ Đầu nhọn
_ Cằm nhọn
– Trán hôn ám.
– Con ngươi đục như mắt cá.
– Hình giống con heo.
– Tóc vàng, con ngươi đỏ.
– Mắt như mắt gà, tròn, trợn trừng, lơ láo.
– Mắt trông thấy bốn phía lòng trắng.
– Gò mắt cao mà ăn lấm nhấm như chuột ăn.
– Đầu thật lớn mà mắt nhỏ.
– Mắt ba cạnh.
– Quang mắt lấm lét như mắt chuột. – Mặt tro than.
– Mũi gẫy gồ lên ba khúc, hoặc lồi lõm ba khúc.
Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần. Cộng tác sẽ bị lừa, bị phản, đi chơi chung sẽ bị tai nạn.

Loading...