Tướng đàn ông gò má cao

Hai gò má là hai hòn núi (Đông nhạc, Tây nhạc) là để giúp Thổ tinh (Mũi) mà hành vận vậy, không có gò má thì vận giữa chẳng phát đạt, dầu có Mũi cũng không có cái gì giúp, ắt phải trong 2 gò má có thịt cao vót lên vậy.

sua-go-ma-cao-o-nam-gioi12

· Xương Mũi có sống cột nở cao, lỗ Mũi chẳng lộ, đầu Mũi có thịt, tức là được xứng nhau.
· Kỵ lộ xương
· Kỵ phá vỡ
· Kỵ nhọn đầu
· Kỵ lật lại
· Kỵ ủng thũng
· Kỵ thấp
· Kỵ đen
· Kỵ quấn quýt
· Kỵ bên cao bên thấp
· Lệ đường (dòng nước Mắt) chảy tan.
· Gò má cao thì làm việc có quyền gò má thấp thì làm việc du di
· Không có thịt bọc thì là người tính ngang trái
· Có thịt bọc thì là người lòng công chính
· Lộ quá thì khắc sắc (đàn ông khắc sát vợ con, đàn bà khắc sát chồng con)
· Phá vỡ thì không thọ
· Lật lại thì là người cường ngạnh
· Ủng thũng hay là tối đen thì bị hình (chết bị hình phạt) bị cướp
· Lộ xương thì là người háo dũng làm càn
· Lõm thấp thì không có quyền
· Bên cao, bên thấp thì là người tính tình chẳng định
· Quấn quýt thì làm việc lẫn bậy, đó là đại lược xem tướng gò má vậy.

Loading...