Xem tử vi tổng quát cho người tuổi Tỵ

Загрузка...

Phụ nữ tuổi Tị nên tránh kết hôn với đàn ông tuổi gì?

Phụ nữ tuổi Tị cũtìg có tính cách dịu dàng, hiền hậu. Cho dù ở phương diện đặc tính hay khí chất, họ đều có khả năng ...

Phụ nữ tuổi Tỵ nên yêu đàn ông tuổi gì?

Các đối tượng sắp liệt kê dưới đây tuy không thể là đối tượng kết hôn lý tưởng, nhưng nếu với vai trò là bạn trai thì ...

Phụ nữ tuổi Tị nên kết hôn với đàn ông tuổi gì?

Phụ nữ tuổi này có nhân phẩm tốt, thông minh, xử sự nhạy bén, có sức thu hút mãnh liệt. Họ là những phụ nữ gợi cảm nh ...

Tử vi trọn đời Quý Tỵ – Nữ mạng

Nữ Mạng – Quý Tỵ
Sinh năm:1953, 2013 và 2073
Cung KHÔN
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
Xươ ...

Tử vi trọn đời Quý Tỵ – Nam mạng

Nam Mạng – Quý Tỵ
Sinh năm: 1953, 2013 và 2073
Cung KHÔN
Trực TRỪ
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước ch ...

Tử vi trọn đời Tân Tỵ – Nữ mạng

Nữ Mạng – Tân Tỵ
Sinh năm: 1941, 2001 và 2061
Cung TỐN
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng)
X ...

Tử vi trọn đời Tân Tỵ – Nam mạng

Nam Mạng – Tân Tỵ
Sinh năm: 1941, 2001 và 2061
Cung KHÔN
Trực ĐỊNH
Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân ...

Tử vi trọn đời Kỷ Tỵ – Nữ mạng

Nữ Mạng – Kỷ Tỵ
Sinh năm: 1929, 1989 và 2049
Cung CẤN
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn)
Xương C ...

Tử vi trọn đời Kỷ Tỵ – Nam mạng

Nam Mạng – Kỷ Tỵ
Sinh năm: 1929, 1989 và 2049
Cung CẤN. Trực KHAI
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) ...

Tử vi trọn đời Đinh Tỵ – Nữ mạng

Nữ Mạng – Đinh Tỵ
Sinh năm: 1917, 1977 và 2037
Cung KHÔN
Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)
Xương ...