Xem tử vi tổng quát cho người tuổi Tỵ

Загрузка...

Người sinh tháng Chín của năm Tỵ

–   Tính cách:

Người sinh vào tháng Chín năm Tỵ được trời ban cho tính cách mạch mẽ, không chịu chấp nhận ...

Người sinh tháng Tám của năm Tỵ

–    Tính cách:

Người sinh vào tháng Tám năm Tỵ luôn yêu cái đẹp, có tính hướng ngoại, nóng nảy, lắm mưu ...

Người sinh tháng Bảy của năm Tỵ

– Tính cách:

Người sinh vào tháng Bảy năm Tỵ luôn sống hoà thuận với người xung quanh, thuộc những người ...

Người sinh tháng Sáu của năm Tỵ

–    Tính cách:

Người sinh vào tháng Sáu năm Tỵ luôn nhanh nhạy và quyết đoán, mẫn tiệp trong hành động, ...

Người sinh tháng Năm của năm Tỵ

–    Tính cách:

Người sinh vào tháng Năm năm Tỵ luôn chuyên tâm với công việc. Họ luôn coi mình là trung ...

Người sinh tháng Tư của năm Tỵ

–   Tính cách:

Thông minh, giảo hoạt, có nhiều tham vọng, kiên trì nỗ lực để đạt mục đích cứng rắn và do ...

Người sinh tháng Ba của năm Tỵ

–    Tính cách:

Người sinh vào tháng Ba năm Tỵ luôn hoài nghi trước mọi công việc nhưng thường giấu kín t ...

Người sinh tháng Hai của năm Tỵ

–   Tính cách:

Người sinh tháng Hai năm Tỵ luôn nhiệt tình trong công việc, lại rất giỏi giang, nhưng lại ...

Người sinh tháng Một của năm Tỵ

–   Tính cách:

Người sinh vào tháng Một năm Tỵ dù là về ngoại hình hay tính cách đều chịu sự ảnh hưởng rấ ...

Người sinh năm Tỵ, cầm tinh con Rắn

Là người mềm mỏng, có năng lực tùy cơ ứng biến cao. Họ là những người có trí tuệ và sức quyến rũ tuyệt vời

a. T ...