Người Tuổi Tân Tỵ

Chia sẻ ngay

Tuổi Tân Tỵ gồm các năm sinh: …1941, 2001, 2061, 2121, 2184, 2241…
Người tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim (Bạch lạp Kim – Cây nến trắng)

images (6)
Tuổi Tân Tỵ thích an phận thanh nhàn, số được các Bồ Tát phù trợ. Phổ Hiến Bồ Tát bảo hộ, Hư Không Bồ Tát ban phúc. Địa Tàng Bồ Tát ban thọ và Thế Trí Bồ Tát ban trí tuệ.
Người này thông thái, mồm mép giảo hoạt, dáng người sáng sủa, xinh xắn.
Tân Tỵ tính tình thiện từ, hay giúp đỡ người không vụ lợi. Họ coi trọng lễ nghĩa, tôn kính cha mẹ; anh em thuận hòa.
Người tuổi Tân Tỵ sông cởi mở với mọi người. Tuy vậy là người ít thực tế, hay lạc quan quá mức, ít lo xa phòng trước cái gì.
Tuổi này tin vào ừí tuệ của mình nên không muốn tham khảo ý kiến ai. Họ hành động theo cảm tính và nhận thức của họ.
Người tuổi Tân Tỵ được Hư Không Bồ Tát ban phúc. Cuộc sống lứa đôi hạnh phúc sông vì nhau, không câu nệ.
Tuổi này càng sống xởi lởi, hảo tâm thì càng được hưởng thọ lâu bền, từ tám mươi trở đi.
Tuổi Tân Tỵ khi còn tuổi trẻ thì vất vả thiếu thôn, từ tuổi trung niên trở đi sẽ giàu có.
Người tuổi Tân Tỵ phải kiến tạo nhà cửa nhiều phen mới được toàn mỹ.
Tân Tỵ sông xa cha mẹ, xa quê quán, ở nơi xứ người mới khá được
Người tuổi Tân Tỵ nếu được ngày, giờ, tháng sinh tốt có thể làm quan và có cuộc sông vinh hiển, hạnh phúc, vợ con toàn mỹế
Không thành đạt trên chính trường thì với tuổi này có phúc hậu cũng thành triết gia hay nhà truyền đạo lỗi lạc, tiếng tăm.
Nếu không được giờ sinh, tháng đẻ thì cũng là người thông thái, đức độ và có lòng từ bi hảo tâm, tôn sùng lễ đạo, thích giúp đỡ thiên hạ. Họ từ tâm bác ái, anh em thân hảo, xóm giềng, bạn hữu quý mến.
Người tuổi Tân Tỵ có mệnh Kim nên kết duyên cùng tuổi thì hay hoặc Kỷ Dậu, Canh Thìn, Bính Thìn, Đinh Tỵ cũng được.
Tuổi này nếu liên kết làm ăn thì nên cùng các tuổi Thìn, Sửu Tuổi Tân Tỵ có thể được.
Kết bạn tốt nhất với các tuổi Thìn, Mão và các tuổi Tỵ.
Tân Tỵ không kết bạn với Dần, Hợi.
Những vạn hạn cơ bản các năm của tuổi Tân Tỵ:
* Gặp năm Tý
Nhiều may mắn, làm ăn tốt. Có nhiều điều mừng, nếu gặp tai nạn cũng qua khỏi.
* Gặp năm Sửu
Nên đề phòng tai nạn. Một năm hao tốn tiền của.
* Gặp năm Dần
Tuy làm ăn sa sút hay bị điều tiếng, nhưng gặp điều xấu hóa tốt.
* Gặp năm Mão
Hay phải đi xa, nhiều điều không lợi.
* Gặp năm Thìn
Rắn gặp Rồng gặp rủi hóa may, ít nhiều bị tai tiếng.
* Gặp năm Tỵ
Nên đề phòng bạn bè, làm ăn ổn định, không lợi.
* Gặp năm Ngọ
Dễ có điều bất trắc xảy đến, cần lưu ý đề phòng.
* Gặp năm Mùi
Bết lợi, dễ bị hao tổn tiền của.
* Gặp năm Thân
Sẽ có nhiều thay đổi, nhưng nửa xấu nửa tốt.
* Gặp năm Dậu
Nhiều thuận lợi, tốt đẹp.
Có nhiều cơ hội may mắn, dễ có chuyển đi xa.
* Gặp năm Hợi
Một năm nửa tôt nửa xấu, bình thường.
LƯU ý: Những vận hạn trên trong 12 năm, một chu kỳ địa chi của tuổi Tỵ là chủ chốt. Bạn muôn biết chi tiết vận hạn hàng năm thì xem thêm tử vi hay quẻ. Có như vậy mới biết rõ sao chiếu, hợp hàng năm.